Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives
La UPCCA es va posar en marxa en octubre de 1998 i des d'aleshores treballa en diferents àmbits per tal de coordinar les accions preventives de la Vall d'Albaida.

El seu objectiu bàsic és la prevenció de les drogodependències, promocionant una cultura saludable i una millora del benestar social en la família, en l'escola i en la comunitat en general, per tal de reduir el consum de drogues, tant en quantitat de droga disponible com en nombre de persones consumidores, així com retardar les edats d'inici de consum entre la població més jove.

La UPCCA és l'encarregada de desenvolupar, promoure, recolzar, fomentar, coordinar, controlar i avaluar els programes i actuacions tendents a:

 • Informar científicament a la població en general sobre les substàncies i conductes que poden generar dependència, així com dels seus efecte i de les conseqüències derivades de l'ús i/o abús de les mateixes.
 • Educar per a la salut i formar professionals en este camp.
 • Modificar les actituds i comportaments de la població en general respecte a les drogodependències, generant una consciència social solidària i participativa.
 • Intervindre sobre els factors de risc individuals, familiars i social associats al consum de drogues o a conductes addictives.
 • Limitar la presència, promoció i venda de drogues en l'entorn social.
 • Educació de les persones consumidores i suport al treball de les organitzacions d'usaris o usuàries i consumidors o consumidores implicant-los també en este àmbit.

Cal assenyalar que tant la UPCCA com el PMPD que desenvolupa s'engloben dins la Llei 4/2002, de 18 de juny, per la qual es modifica la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana sobre drogodependències i altres trastorns addictius, que sense oblidar la política de control de l'oferta, en el marc competencial, l'esmentada llei fa especial referència a les actuacions sobre la demanda del consum de drogues, a través de la prevenció i la promoció activa d'hàbits de vida saludable i d'una cultura de salut que no incloga l'us de drogues, així com la solidaritat, l'atenció i tolerància amb les persones afectades pel problema de les drogodependències.

Població destinatària:

 • Escolar, incloent els nivells d'infantil, primària i secundària.
 • Pares, especialment, amb fills d'edats compreses entre 6 i 16 anys.
 • Professionals que pe seu treball poden actuar com a agents directes de prevenció: professors, educadors, treballadors socials, personalsanitari, policies i membres d'altres cossos de seguretat, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, professionals dels mitjans de comunicació...
 • Població de risc. Encara que qualsevol persona pot ser en un futur consumidora de diferents drogues i, en este sentit, subjecte de risc, hi ha suficients evidències per a mostrar-nos que hi ha individus en major situació de risc que altres.
 • Població en general.

Pots contactar amb ells en el 962912950 i seguir-los en el seu blog.

_________________________________________________________________________________

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31